קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Influence of the Zionist Parties on the Arab Satellite Lists in the Knesset, 1949–1981

עד הקמתה של המפלגה הערבית הראשונה שהיה לה ייצוג בכנסת, המפלגה הדמוקרטית הערבית – מד"ע (נוסדה ב- 1988), כיהנו רוב חברי הכנסת הערבים ברשימות לוויין מטעם מפלגות ציוניות.

רשימות הלוויין הערביות היו התארגנויות פוליטיות אשר התקיימו מאז הבחירות לכנסת הראשונה (האסיפה המכוננת) בינואר 1949, עד תחילת שנות השמונים. הן התמודדו בכל מערכות הבחירות, על-פי-רוב בחסות מפא"י ומפלגת העבודה, אם כי גם בחסותן של רבות מהמפלגות הציוניות האחרות. יחד עם זאת, רק רשימות הלוויין של מפא"י ושל מפלגת העבודה עברו במשך השנים את אחוז החסימה ונציגיהן כיהנו בכנסת.

ההרצאה המוצעת תבחן את עומקה ומאפייניה של השפעת מפלגות האֵם הציוניות על רשימות הלוויין שנוסדו ופעלו בחסותן. היא תעסוק במכלול של היבטים: הקמת הרשימות וקביעת המועמדים לכנסת, פעילות פוליטית שוטפת בכנסת ומחוצה לה, ההחלטה על סיום פעולתן של רשימות מסוימות והחלפתן ברשימות לוויין חדשות, ועוד.

כמו כן, ההרצאה תנתח את טיבם של הקשרים בין המפלגות הציוניות (על ראשיהן וחברים אחרים) לבין חברי הכנסת מטעם רשימות הלוויין. היא תעסוק גם באופן בו גרמו קשרים אלה, כמו גם מהלכים פוליטיים אחרים שנקטו ראשי המפלגות הציוניות, להיעלמותן של הרשימות מהמפה הפוליטית הישראלית.