קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Controversy about the Bible between David Ben-Gurion and Martin Buber

בשנת 2023, ימלאו 50 שנה לאחר פטירתו של דוד בן-גוריון (1886 – 1973). יתכן כי יתעניינו אנשים לרגע במחשבתו של בן-גוריון בחברה ישראלית בעוד שנתיים. בהרצאה הזו, ברצוני לעסוק בויכוח בין דוד בן-גוריון לבין מרטין בובר (1878 – 1965) על הבנת המקרא. הראשון הוא היה הפוליטיקאי המובהק והשני הוא היה ההוגה המובהק בחברה ישראלית. ביניהם היה שוני גדול בתפיסות פוליטיות, אך למרות זאת, שניהם תפסו את עצמם כציוניים ומה שהיה משותך לביניהם זה מקמו המרכזי של המקרא במחשבותיהם ובחייהם.

בהרצאה הזו, אעסוק בנושאים הבאים: כיצד קיבל כל אחד את החינוך על המקרא ואיך שניהם למדו וחקרו את המקרא. מה היה המסר שקיבל כל אחד מהמקרא. כיצד קשור המקרא למחשבה פוליטית אצל השנים ועל מה היה ויכוח בין בן-גוריון לבובר על המקרא.

בקשר הויכוח בין שניהם, מאוליס פרידמן סיכם בתוך ספר הביוגרפיה של מרטין בובר שיצא לאור בנשת 1991 (Encounter on the Narrow Ridge: A Life of Martin Buber) . פרידמן מסביר כי הויכוח ביניהם התחיל משנת 1949 וכשפרידמן מתאר את הויכוח שנערך בשנת 1957, הוא מייצג את בובר כמי שניצח בויכוח, אך ברוצני לבדוק בעצמי איך היה ויכוח בידיוק ומי היה ניצח באמת.