קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Charlotte Salomon`s "Life? or Theatre?": Read also as Comics

היצירה "חיים? או תיאטרון?" נוצרה בשנים 1943-1942, במהלך המלחמה. היוצרת שלה, שרלוטה סלומון, לא הגדירה אותה כבת לז`אנר אחד, היא קראה לה "Das dreifarben Singespiel" (אופרטה/מחזמר-בשלושה צבעים) ותהתה בעצמה, כשערכה את היצירה, איזו מין יצירה יצרה.

"חיים? או תיאטרון?" של שרלוטה סלומון, היא יצירה רב-תחומית, תחומים הארוגים ושלובים לכדי יצירה יחידאית, רב-רובדית, מפעימה עם התפענחותה. אני רוצה לטעון שאת היצירה הזאת אפשר לקרוא גם כיצירת קומיקס, קריאה, שיחד עם הקריאות האחרות – כאופרטה/מחזמר, כהצגה, כיצירה מוסיקלית, כיצירת אמנות פלסטית, כרומן – נותנת אפשרות נוספת להבין, לראות, לחוות את עומקה ואת ייחודיותה של יצירה זו.

כמו ביצירות קומיקס, זו יצירה שעשויה מדיאלוגים בין ציורים לבין מילים, אך הולכת גם בדרכים ייחודיות, כמו באמצעות `דפי הכיסוי` - שהם המצאה של סלומון - המאפשרים את המעבר מן הנגלה לנסתר, את הרמת המסך מעל במת-הדף, ומעניקים עומק ויזואלי ונרטיבי.

שפת הסיפור-אימאז` שלה מאפשרת לה וליצירתה את ההימצאות הן במרחב ובזמן ההיסטורי והן את יצירתם, סימולטנית, של ממד של זמן א-היסטורי ושל מרחב א-גיאוגרפי, הפותחים לה מרחב וזמן פנימיים-יצירתיים.

לתכונתו הייחודית של הקומיקס להימצאות סימולטנית בזמנים שונים ובמרחבים שונים יש ביטויים מגוונים בשפת היצירה של סלומון; שפה המאפשרת גם את קיומם הסימולטני של שני סיפורי חיים, הגלוי והסמוי, שמתפצלים עם מות אמה בהיות שרלוטה בת תשע, סיפורים שאמיתותיהם סותרות זו את זו. כששני הסיפורים נפגשים, חל המפץ הגדול, שיחד עם החלל שנפער בעקבותיו הם הזרע המשמעותי, לדעתי, לנביטת היצירה כולה אצל היוצרת.

`דפי הכיסוי` הם בין האמצעים המאפשרים לה להרחיק עצמה מסיפורה האישי, שיסודות ממנו מצויים ביצירתה, וליצור יצירת אמנות ייחודית, המאפשרת לה את הבחירה בחיים, בנסיבות אישיות והיסטוריות קשות וטרגיות.