קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Conceptual, Educational, and Structural Aspects of the Aggadic Material in Sifri Bamidbar

ספרי במדבר מכיל בתוכו חומר אגדי רב. האם ניתן להצביע על חומר זה כקורפוס בעל מאפיינים מובהקים? במהלך ההרצאה נציג רעיונות יסוד ומוטיבים המופיעים לאורכו של חיבור זה, אשר שזירתם יחד מנכיח מרחב המשקף את עולמם הרוחני של יוצריו, ערכיו ופועלם בהתוויית דרך לבני דורם בתוך תקופה של תהפוכות. בנוסף, נעמוד על האופן בו ממצאים אלה מהווים מפתח להבנת היבטים מבניים ואחרים של הספרי.