קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Notarikon Scores of God’s Name in Torah Scrolls and Esther Scrolls

בכתבי תלמידי האר"י מצויות רשימות שונות של מופעי ציוני נוטריקון שם הויה במגילת אסתר. רשימות אלו נועדו להנחייה לכוונת השם בעת הקריאה וזאת בהעדר שם הויה עצמו במגילת אסתר. זאת בהמשך ובהרחבה לציוני מופעים מועטים בודדים בזוהר.

במקביל ניתן למצוא מגילות אסתר רבות בהן צוינו מופעי נוטריקון שם הויה, אלו או אחרים, ע"י כתיבת אותיות רבתיות או ציונן בתיוג או לפוף .

ניתן למצוא ציונים אלו במגילות מתפוצות שונות ובתקופות שונות, והשוואה מפורטת ומסודרת בין הרשימות השונות לבין מצאי המגילות בהן נמצאו הציונים מאפשרת ליצור קישורים בין המגילות ובאופן זה מתקבל פרמטר נוסף המשמש לקביעת תפוצה ומועד כתיבה של מגילות אסתר.

רעיון זה של ציוני נוטריקון הועתק ממגילות אסתר לספרי תורה בהדפסת החיבור "תיקון סופרים" (בן מש"ק) לר` אליעזר עבדאל יצחק , פראג תי"ח. בחיבור זה מצוייה רשימה מפורטת ומקיפה של כל מופעי נוטריקון שם הויה בתורה - ישר ובמהופך, כסדרו ושלא כסדרו תוך הנחיה לכותב לכוון בהתאמה בעת הכתיבה.

קיים מצאי רב של ספרי תורה בהם מצויים ציוני נוטריקון שם הויה בהיקפים שונים. השוואה מפורטת ומסודרת בין רשימת בן מש"ק לבין מצאי זה מעלה כי רק בספר תורה בודד המצוי במוזיאון MST בלונדון קיימת התאמה מלאה לרשימת בן מש"ק.