קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Yemenite Midrash “The Salvation of the Drownings” and its Contribution to the Literature of Yemeni Jews

המדרש התימני "נג`אה אלגארקין" [= ישועת הטובעים] מוכר במחקר במשך שנים רבות, אך לא זכה עדיין לראות אור בדפוס.

לקראת ההדרתו של המדרש אעמוד בהרצאתי על מאפייניו של המדרש, על מקורותיו, על מקומו בספרות יהודי תימן ועל תרומתו ליצירתם של יהודי תימן בתחומי הפרשנות והחינוך.