קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The National Library of Israel and the History of Jewish Libraries

ההרצאה תציג את הספריה הלאומית בהקשר של ההיסטוריה של הספריות היהודיות. ספריות כאלה התקיימו למעשה רק מן העת החדשה. מתקופות קודמות יש אוספים של יהודים ושל ספרים יהודיים, אבל כמעט שאין ספריות מוסדיות יהודיות. נבחן את הסיבות לכך - מדוע אין מסורת של ספריות יהודיות? נעסוק גם בשאלה מה מגדיר ספריה בתור ספריה יהודית, ומה משמעות ההיסטוריה הייחודית של הספריה הלאומית לשליחותה ולמפעלותיה