קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Women in Uniform: The Story of Palestinian Women Volunteers for the British Army during World War II

מחקרים רבים נכתבו על ההיסטוריה של א"י בימי המנדט הבריטי(1918- 1948). מעניין שמעט מאד ידוע על סיפורם של אלפי פלסטינים, שהתנדבו לשורות הצבא הבריטי בימי מלחמת העולם השנייה, ולחמו ביחידות המעורבות הערביות יהודיות. מדובר בכ-12000 לוחמים שהתנדבו ליחידות ולחילות השונים, כולל יותר מ-120 נשים שהתגייסו לחיל הנשים, ה-ATS, נשים אלה הפכו להיות הנשים הערביות הראשונות במזרח התיכון שמתגייסות לשירות צבאי סדיר. בהרצאתי אנסה לענות על מספר שאלות כגון: - מי היו המתנדבות הערבות לצבא הבריטי, מהיכן הן באו מהעיר או מהכפר, מאיזה מעמד חברתי היו, ומאיזה אזורים בארץ? - מה היו המניעים שלהן להתנדב? - במה התאפיינה מערכת היחסים בינן לבין המתנדבות היהודיות והמפקדות הבריטיות? - מה הייתה תרומתן למאמץ המלחמתי, וכיצד הגיבה החברה שלהן למהלך זה? ההרצאה מתבססת על מגוון רחב של מקורות, ערבים בריטים ועבריים, והיא מראה כיצד נשים אלה היו לפורצות דרך הן במהלך השירות הצבאי וגם לאחריו. אחדות מהן הוסיפו לשרת בצבאות של מדינות ערב, ותרמו להקמת חיל הנשים בצבאות אלה.