קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Behind the Scenes of Overt Diplomacy

תקציר להרצאה בקונגרס מדעי היהדות. אוגוסט 2022 . כותרת ההרצאה: על מאחורי הקלעים של הדיפלומטיה הגלויה. Behind the Scenes of the Overt Diplomacy. ידוע כי במשרדי חוץ בעולם מתקיימת פעילות שמטרתה לתעד את פעילות המשרד ועובדיו. על מנת להציג תמונה מקפת של חלקם בעיצוב הדיפלומטיה של מדינתם. ידוע לדוגמא, שבארה"ב. קיימת עמותת יוצאי שירות החוץ האמריקאי במסגרתה מספרים הגמלאים את זיכרונותיהם באוזני עמיתים לשעבר - דיפלומטים בדימוס - לצורך מחקר והדרכה, מורשת קרב וגאוות יחידה. פעילות דומה מתקיימת גם במשרד החוץ האיטלקי. גם בישראל הורגש הצורך לספר את ספור פעילות משרד החוץ ועובדיו. וכך, בשנת 1988, במלאות 50 שנה למדינת ישראל, הביעה הנהלת משרד החוץ משאלה בפני וועד גמלאי המשרד, לקחת על עצמם את עריכת ספר היובל למשרד החוץ, שבו תוצג תמונה מקפת ע"י עובדי המשרד לדורותיהם, על חלקם בעיצוב הדיפלומטיה של ישראל וביצועה ב-50 השנה הראשונות לקיום המדינה. אך עובדים רבים שיכלו לספר דברים חשובים ומרתקים על העשורים הראשונים של המשרד, לא יכלו מסיבות שונות להשתתף בכתיבת ספר היובל. לכן, בשנת 2007 ביוזמת וועד גמלאי המשרד ובשיתוף האוניברסיטה העברית מוצע לקיים פרויקט משותף שמטרתו: תיעוד עבודתם המדינית של דיפלומטים ששירתו בתפקידים בכירים ( בדגש, על דור המייסדים), וזאת באמצעות עריכת ראיונות, בהקלטת אודיו ומאז מרס 2019 באמצעות ראיונות מצולמים בוידאו. וכך מאז אוקטובר 2007 ועד דצמבר 2021 אני ראיינתי כ 50 דיפלומטים מתוכם 17 מראשוני המשרד. קיימתי איתם למעלה מ 300 פגישות ריאיון שהן למעלה מ 600 שעות של הקלטה באודיו או בוידאו. בהרצאתי אני מבקשת להציג נושאים אשר מטילים אור על תחומים שלא נסקרו בעבר, שלא נכללו בחומר הממוסמך הכתוב. נושאים המכילים מידע רב היכול לסייע להשלמת החומר הארכיוני. בהרצאתי אני מתכוונת להציג את האנשים שמאחורי החליפה והפראק. על הקשיים, על התסכולים, על הטעויות כמו גם על ההצלחות, כפי שהם נראים בפרספקטיבה מאוחרת. על המחיר שגבה התפקיד מהם ומשפחותיהם. מתוך מטרה להנחיל את הידע שלהם לדורות הבאים של דיפלומטים, לחוקרים, להיסטוריונים ולציבור.