קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

A Heartless Chicken: Religion and Science in Early Modern Rabbinic Culture, Bialik Institute Publishing House, Jerusalem (Hebrew, 2021)

פוסטר לספר