קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

A child who swallowed his father: A Psychoanalysis view of "The Alphabet of Ben Sira"

Dr. Dekel Shay Schory

תום וינר, תוכנית אידאה, האוניברסיטה העברית

Tom Weiner, Hebrew University, Idea Program

תחום דעת: ספרות חז"ל

העבודה נכתבה בהנחיית ד"ר רון לסרי, המחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

העבודה זכתה בציון לשבח בתחרות ון-ליר לעבודות גמר, יולי 2021.

העבודה מתבוננת בחיבור `אלפא-בתא דבן-סירא` מנקודת מבט פסיכואנליטית, תוך התמקדות במיניות, מגדר ותורת ההכרה. הדיון מתמקד בסיפור לידתו של בן סירא, ונשען על כלים פסיכואנליטיים של זיגמונד פרויד, ז`אק לאקאן וז`וליה קריסטבה. כך, העבודה חושפת ביטוי לחתירה חברתית תחת מודל הגבריות המקובל בתרבות היהודית, בנוסף לניסיון להעביר את מוקד התשוקה שבגילוי עריות מן האב אל הבת.