קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Education in the Second Immigration period, Thought and Practice

Dr. Dekel Shay Schory

חנה דאום, תוכנית אידאה, האוניברסיטה העברית

Education in the Second Immigration period, Thought and Practice

העבודה נכתבה בהנחיית יונתן מטיוס, החוג להיסטוריה, האוניברסיטה העברית

העבודה בוחנת את היחס לשפה העברית בעלייה השנייה, כפי שהוא משתקף מעיתוני התקופה. העבודה משקפת את הקשר בין הלאומיות המודרנית והתפתחותה, לבחירה בשפה העברית, ומציעה זיהוי של מאפיינים לאומיים בקרב אידיאות בולטות של קבוצת העלייה השנייה.