קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Hisquni`s Exegesis to the Torah: Between Rational Exegesis and Emotional Exegesis

ד"ר Yosef Priel

אין צורך בתקציר. מדבר בספר שיצא בהוצאה האקדמית "תבונות" בקיץ זה, וברצוני להציג פוסטר על הספר