קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Rock-cut Olive press in the Mishna and the material culture of the late second Temple period

דוקטורנט Yosef Spiezer


מערות בתי בד שכיחות בממצא הארכיאולוגי במרחב הכפרי של יהודה. מערות בתי בד נמצאו הן בחפירות, הן בסקרים ותועדו בצורה טובה. השימוש במערות בית הבד המשתקף במשנה (מעשר שני ג, ז; ב"מ י, ד), מעלה תהיות אם מדובר במקרים ריאליים או שמא בדיון תלמודי היפותטי. מתוך הממצא הארכיאולוגי אראה כי חכמי המשנה דנו במציאות בת זמנם, ובמקרים שהתרחשו או שיש סבירות גבוהה שהתרחשו.

במהלך ההרצאה אציג את הראליה המסתתרת מאחורי הדיונים התנאיים אודות מערות בית הבד. בשלב השני אדון בתיארוך של בתי הבד האלה, ובשאלה אם התרבות החומרית יכולה לשמש כלי לקביעת מועד האמירה של הלכה מסוימת במשנה. לסיום אדון בשאלת ההעדפה של בתי בד תת־קרקעיים בקרב האוכלוסייה היהודית, ובסיבות האפשריות להסבר התופעה.