קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

“A Work of Wisdom” (Exodus 35:33): Studies in Honor of Professor Bezalel Bar-Kochva (Te’uda 32-33)

פוסטר לפרסום וקידום שני כרכי תעודה לב-לג לכבוד הגיעו לגבורות של פרופ` בצלאל בר-כוכבא. 1184 עמודים (42 מאמרים) של מחקרים במדעי היהדות בשלושה שערים: היסטוריה/ארכאולוגיה/ספרות ולשון