קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

A Posteriori Apocryphal Texts and their Role in the Image-Making of Zeev Jabotinsky, Prophet of the Holocaust

ההרצאה תעסוק במקומה של האנטישמיות במחשבה הציונית של זאב ז`בוטינסקי בין שתי מלחמות העולם. ז`בוטינסקי, אבי הימין הציוני, בלט כהוגה ציוני שעסק באופן עקבי, שיטתי ואינטנסיבי באנטישמיות, בגילוייה ובמקורותיה וגיבש השקפה ייחודית להבנת סוגיית האנטישמיות והדרך בה על הציונות להתמודד איתה.

אלא שקיים ספק רב ביחס לאותנטיות של כמה מהטקסטים המצוטטים ביותר בשמו של ז`בוטינסקי בכתיבה ההיסטורית ובשיח הציבורי. כך לדוגמה, המשפט המפורסם כי על היהודים `חסלו את הגולה או שהגולה תחסל אתכם` או אזהרת ז`בוטינסקי את יהודי פולין, המיוחדת ליולי 1938: `אני מזהיר אתכם בלא הפוגה, שהקטסטרופה מתקרבת [...] אינכם רואים את הר הגעש שיתחיל תכף לפלוט את אש ההשמדה. אני רואה מראה איום, הזמן קצר בו אפשר עוד להינצל`.

ההרצאה תבחן את מועד הופעת הטקסטים האלה, ככל הנראה לאחר פטירתו של ז`בוטינסקי ותציב סימן שאלה על תקפותם.

היא תציג את פרשנות האנטישמיות של ז`בוטינסקי כנעוצה בחיפושיו אחר דרכים להתמודד עם צידיה השונים של המודרנה: אמונה גדולה בקידמה ובבשורה שהיא מביאה, בהבטחה שלה לעולם טוב יותר, לצד מודעות למגבלות שלה, לכוחות הגדולים שחתרו תחתיה והחלו לעלות על פני השטח.