קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Status of the Feminine in R. Moshe Cordovero’s Kabbalah

הרצאה משה אידל