קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות


דוקטורנטית לפסיכולוגיה Naomi Sarah Eini (Yaffe)