קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

A Comparison between the Works of Rabbi ha-Nazir and the Works of the Philosopher Leo Strauss


תחום דעת: מחשבת ישראל

העבודה נכתבה בהנחיית שרגא ביק, החוג למדע הדתות, האוניברסיטה העברית

העבודה עוסקת בניתוח תורותיהם של הרב הנזיר וליאו שטראוס. העבודה נוגעת במושגים המרכזיים בהגותם, ומשווה בין ההתייחסות של שני ההוגים לפילוסופים מערביים, שנוטים לחשיבה העברית.