קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Education in the Second Immigration Period: Thought and Practice


העבודה נכתבה בהנחיית יונתן מטיוס, החוג להיסטוריה, האוניברסיטה העברית

העבודה בוחנת את היחס לשפה העברית בעלייה השנייה, כפי שהוא משתקף מעיתוני התקופה. העבודה משקפת את הקשר בין הלאומיות המודרנית והתפתחותה, לבחירה בשפה העברית, ומציעה זיהוי של מאפיינים לאומיים בקרב אידיאות בולטות של קבוצת העלייה השנייה.