קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Diary from Hell: Transnistria 1942–1944, The Diary of Lipman Kundstadt