קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

“Night Gnomes” and “Thimbles”: The National–Ideological Zionist Values in Two Bialik Songs for Children

בהרצאה זו ייסקרו שניים משירי ח"נ ביאליק לילדים: `גמדי ליל` (1895) ו`אצבעוני` (1923). הם ייבחנו מבחינה תוכנית ופואטית. סקירתם תשמש לבירור הנושא העומד במוקד דיונה של ההרצאה – הקשר בין אידאולוגיה, חברה וספרות וחלקם של שירים שנכתבו לילדים, בחינוכם ובעיצוב זהותם הלאומית וגם בבניית תרבות לאומית. קהל היעד של השירים היה הילדים שצמחו בחברה מתגבשת: חברה שעסוקה בעיצוב זהותה הלאומית ובעיצוב זהות המשתייכים אליה. לחינוך הדור הצעיר חשיבות רבה בתהליך עיצוב הזהות והתרבות, ועל כן ראו פעילי הגשמת הרעיון הציוני בהנחלת האידאולוגיה לדור הצעיר כלי רב־ערך. להבנתם, הדרך הטובה להנחיל את ערכי החברה לדור הצעיר היא דרך עקיפה – באמצעות ספרות לילדים. סופרים ומשוררים התגייסו למשימה וכתבו יצירות לילדים, שלימודן יתרום להנחלת הערכים ולביסוסם. שני השירים המוזכרים נכתבו בתקופה האמורה והם נועדו לעורר בילדים תחושת שותפות – עם העם היהודי המתיישב בארצו וגם אמפתיה ליהודי התפוצות.