הכינוס השנתי של החברה הישראלית לפדיאטריה קלינית - חיפ"ק 2022