קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Response


תגובה להרצאתו של ד"ר רועי הורוביץ, "עולם ללא אשמים – על תגליות בארכיון יעקב שבתאי".