הכינוס השנתי של האיגוד הישראלי למערכות מידע ברפואה, 23 בנובמבר, 2021, הילטון תל אביב