עזרת גברים: קבוצה לעזרה עצמית לגברים במעגל האלימות במשפחה

author.DisplayName 1 author.DisplayName 2 author.DisplayName 2
1המרכז לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה, אגף הרווחה - רמת גן, רמת גן
2המחלקה לקרימינולוגיה, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן
רקע: בהרצאה יוצג מחקר שליווה קבוצה לעזרה עצמית ייחודית, בארץ ובעולם, בה משתתפים גברים בוגרי טיפול באלימות במשפחה. הקבוצה פועלת מזה כחמש שנים ברמת גן ונותנת מענה לתושבי האזור. מנחי הקבוצה הינם גברים שטופלו בעבר ומשמשים כיום מדריכים לגברים אחרים. המנחים מודרכים על ידי עו"ס, המשמש בתפקיד "המאפשר" (facilitator) בקבוצה. מטרות: המחקר בדק האם הקבוצה מהווה גורם משמעותי וחיוני בתהליך הטיפולי של הגבר? האם במסגרת ההשתתפות בקבוצה נרכשים הישגים טיפוליים שלא נרכשו עד כה בטיפול? האם הקבוצה סייעה לגברים לשמר את ההישגים הטיפוליים אליהם הגיעו ברמת הפסקת האלימות במשפחה? והאם תמיכה בגברים אחרים מהווה גורם מסייע ומעצים למשתתפים? שיטות: מחקר איכותני- פנומנולוגי, בו רואיינו שבעה ממשתתפי הקבוצה. רואיינו העובדים הסוציאליים המלווים את הפרוייקט מתחילתו. ממצאים: המשתתפים בקבוצה חוו עליה בתחושת המסוגלות האישית, הקבוצתית והחברתית שלהם. הם ראו חשיבות רבה בתחזוק ההישגים הטיפוליים, באמצעות הקבוצה. חווית העזרה לאחר (helper therapy) היוותה גורם מעודד להשתתפותם בקבוצה והתבססה על רצונם לסייע לגברים אחרים, הנמצאים בשלבים ראשוניים יותר, לשבור את מעגל האלימות ולחיות באיכות חיים טובה יותר. הממצאים נבחנו באמצעות הפרדיגמה הפסיכו-חינוכית בטיפול באלימות במשפחה והקרימינולוגיה החיובית, הטוענת כי שינוי בקרב עוברי חוק מתאפשר כאשר הם נחשפים לחוויה חברתית, בעלת אופי של טוב אנושי וקבלה אמפתית, במקום דחייה ותיוג שלילי. מסקנות: הקבוצה הייחודית מהווה גורם משלים ומתקדם במערך הטיפול בגברים הנמצאים במעגל האלימות, וזאת משתי סיבות: האחת, הקבוצה תומכת בגברים המשתתפים בה ומתחזקת את ההישגים הטיפוליים אליהם הגיעו עד כה, ושנית, הקבוצה משמשת פלטפורמה להעברת המסר לגברים אחרים של הפסקת האלימות ומסייעת בגיוס לטיפול של גברים חדשים, הנמצאים בשלבים ראשוניים במעגל האלימות. כמו כן, המשתתפים מהווים פעילים חברתיים, המועצמים בתהליך "העברת המסר" ובעקבות כך מרגישים פחות דחויים חברתית ומאמינים ביכולותיהם. המלצות יישומיות: 1) קבוצות אלו מסייעות בהפחתת העומס על השירותים הציבוריים, מכיוון שהן מתנהלות לבד ואינן צורכות משאבים ציבוריים. 2) הארגונים השונים (משטרה, בתי המשפט והרווחה) יכולים להיעזר בחברי הקבוצה לצורך גיוס לטיפול גברים חדשים ויצירת מנגנון של גבר החונך גבר אחר בתחילת דרכו. 3) עידוד פתיחתן של קבוצות דומות בארץ, אשר יונחו בשלב הראשון על ידי משתתפי קבוצת האם (רמת גן) ובשלב השני, על ידי חברי הקבוצה המקומית.
Powered by Eventact EMS